Основни характеристики
  • Възможност за едновременно зареждане на три устройства
  • Входящ ток: DC 12V – 24V
  • Максимален изходящ ток: 5V / 4.1A