Основни характеристики
  • Позволява Ви да зареждате Вашия смартфон безжично
  • Използвайте като стойка за смартфон с опция за зареждането му в портретна или пейзажна ориентация
  • За да използвате FWC-1810 пълноценно, Вашият смартфон трябва да поддържа функцията Wireless Charging (безжично зареждане)
  • Поддържа технология Quick Charge 2.0 с изходящо напрежение 9V
Спецификации
Входящ ток: 9V/1.6A, 5V/2A
Изходящ ток: 9V/1.2A, 5V/1A
Къде да купите