АКТИВЕН ПРОДУКТ

Код: 2110

EAN: 23146167

Честота: VHF 174-230 MHz UHF 470-862 MHz
Усилване: 3 dB
Дължина на кабела: 3.0 м
Размери: 45 x 165-700 x 45 мм
Основа: Магнит
Спецификации
Честота: VHF 174-230 MHz UHF 470-862 MHz
Усилване: 3 dB
Дължина на кабела: 3.0 м
Размери: 45 x 165-700 x 45 мм
Основа: Магнит
Къде да купите