Основни характеристики
  • Позволява Ви да зареждате Вашия смартфон безжично, като само го поставите върху повърхността на устройството. За целта Вашият смартфон трябва да поддържа функцията wireless charging (безжично зареждане).
Специфиакции
Стандарт: QI Wireless Chraging Standard
Входящо напрежение и ток: DC 5V/1A
Изходящо напражение и ток: 5V/500~800mA
Мощност: 5W
Честотен диапазон: 110 – 205 KHz
Ефективност на зареждане: ≥70%
Максимално разстояние за осъществяване на безжично зареждане: 4~8 мм.