Placeholder

Честота:VHF 174-230 MHz UHF 470-862 MHz
Усилване:5 dB
Дължина на кабела:3.0 м.
Размери:70 x 200 x 70 мм
Основа:Магнит