АКТИВЕН ПРОДУКТ

Код: 2109

EAN: 23146150

Честота: VHF 174-230 MHz UHF 470-862 MHz
Усилване: 5 dB
Дължина на кабела: 3.0 м
Размери: 70 x 200 x 70 мм
Основа: Магнит
Спецификации
Честота: VHF 174-230 MHz UHF 470-862 MHz
Усилване: 5 dB
Дължина на кабела: 3.0 м
Размери: 70 x 200 x 70 мм
Основа: Магнит
Къде да купите