Основни характеристики
  • Позволява Ви да зареждате Вашия смартфон безжично, като само го поставите върху повърхността на устройството. За целта Вашият смартфон трябва да поддържа функцията wireless charging (безжично зареждане).
  • Интегриран Smart чип, поддържащ Fast Wireless Charging.
Специфиакции
Входящ ток: 9V/1.6A, 5V/2A
Изходящ ток: 9V/1.2A, 5V/1A
Къде да купите