Основни характеристики
  • Позволява Ви да използвате Вашите ел. уреди в над 150 държави по света.
  • Напълно съвместим със следните стандарти: Европейски, Великобритания, САЩ/Китай/Япония/Австралия.
  • Съвместим с клас 2 електронни устройства(125 V- 250V)
  • Освен възможност да свържете 1 ел. уред, адапторът е снабден и с 1 USB порт за захранване на различни дигитални устройства.
Къде да купите