Основни характеристики
  • Позволява Ви да използвате Вашите ел. уреди в над 150 държави по света.
  • Напълно съвместим със следните стандарти: Европейски, Великобритания, САЩ/Китай/Япония/Австралия.
Къде да купите